Μια σειρά νέων αρμοδιοτήτων αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλειος Κόκκαλης, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.
Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει το σύνολο της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, τη Δ/νση Πλαπλασιατικού Υλικού, τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής καθώς και την συναρμοδιότητα της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας.