Παραδοσιακά κάλαντα ακούστηκαν στο Δημαρχείο Λάρισας από μέλη της χορωδίας «Ευεστώ».

Δήμαρχος, αντιδήμαρχοι και υπάλληλοι του Δημαρχείου, εντυπωσιάστηκαν από τις ερμηνείες από τα μέλη της χορωδίας.