Μέχρι και τέλη Ιουνίου θα παραμείνουν στις θέσεις τους οι έξι διευθυντές σχολείων Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Λάρισας που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, κατά της από- φασης ανάκλησης της τοποθέτησής τους στα σχολεία, από την περιφερειακή διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Ελένη Αναστασοπούλου. 

Την εν μέρει αναστολή της ανάκλησής τους, από τις διευθυντικές τους θέσεις, αποκλειστικά μέχρι και τις 30-6-2018, αποφάσισε χθες το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, επί της αίτησης αναστολής των διευθυντών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, γεγονός που σημαίνει ότι από 1- 7-2018, επανέρχεται σε ισχύ η απόφασης της περιφερειακής διευθύντριας Εκπαίδευσης, για αποχώρησή τους. 

Πάντως, σύμφωνα με τον δικηγόρο των διευθυντών, μέσα στον Ιούνιο ορίστηκε δικάσιμος για την αίτηση ακύρωσης της ανάκλησης τοποθέτησής των.

Λένα Κισσάβου (Ελευθερία)