Η ΕΛΜΕ ν. Λάρισας καλεί όλους τους καθηγητές σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας (Καλλιθέας 11), αύριο Παρασκευή 8 Απριλίου και ώρα 14:00, με κύρια αιτήματα «την εφαρμογή του νόμου 4369/2016, το άρθρο 39 του οποίου, προβλέπει ότι ο χρόνος της διαθεσιμότητας, χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και συνυπολογίζεται στη μισθολογική εξέλιξη και την άμεση επανακατάταξη των συναδέλφων (που είχαν βγει σε διαθεσιμότητα) σε νέο Μ.Κ., σύμφωνα με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας, αφού δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν εφαρμόζεται ο ψηφισμένος νόμος του κράτους».