Ο κοινωνικός χώρος para tod@s και οι "Ακυβέρνητες πολιτείες" παρουσιάζουν το βιβλίο του Νίκου Πελεκούδα η πρώτη σπορά σοσιαλιστικές και αναρχικές ομάδες στην Ελλάδα 1877 – 1907 την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, 8.30μμ (κοινωνικός χώρος para tod@s, Φαρμακίδου 4), στη Λάρισα
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Νίκος Πελεκούδας και μέλος του para tod@s.
Το βιβλίο του Ν. Πελεκούδα προσεγγίζει , βασισμένο σε πλούσια βιβλιογραφία,  την καταγωγή του εργατικού κινήματος  στην Ελλάδα, καταγράφοντας την πορεία των σοσιαλιστικών και αναρχικών ομάδων  , τη  περίοδο 1887- 1907, περίοδο μεγάλων διεθνών αναταράξεων και της πρώτης μεγάλης ύφεσης του καπιταλισμού.
«Δεν αποτελεί  μια απλή ιστορική καταγραφή γεγονότων και προσώπων , που έδρασαν αυτή τη περίοδο αλλά ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κοινωνικοπολιτικό εγχείρημα προσέγγισης των συνθηκών μέσα στις οποίες εμφανίστηκαν και έδρασαν. […...] Η πλούσια προβληματική του συγγραφέα καθώς και η απλή και κατανοητή γλώσσα που χρησιμοποιεί, χωρίς τους συνήθεις σε τέτοιες εργασίες ακαδημαϊσμούς, επιτρέπει την ευρύτερη ανάγνωση, ενώ καθιστά την έκδοση του βιβλίου απαραίτητο βοήθημα για την κατανόηση της περιόδου που μελετά, καθώς και αφορμή για παραπέρα αναλύσεις και ερμηνευτικές προτάσεις» , αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου ο Άλκης Ρήγος
«Μια επανεξέταση της πρώτης εισόδου του εργατικού κινήματος της χώρας στην αρένα των ταξικών συγκρούσεων δεν γίνεται από την θέση ενός «ώριμου» προλεταριακού κινήματος που επιστρέφει νοσταλγικά στην «νηπιακή» του ηλικία [...]. Ο Πελεκούδας στην εργασία του ασκεί σωστά κριτική σε μια γραμμική αντίληψη της ιστορίας.
Η διερεύνηση της γενεαλογίας μπορεί να επιτρέψει να δούμε πως από ένα καταγωγικό πλέγμα σχέσεων, μέσα από αντιφάσεις και ρήξη της συνέχειας, αναδύονται στο πεδίο των συγκρούσεων νέες ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις. Η εργασία του Πελεκούδα αποτελεί μια συμβολή που μπορεί να στηρίξει μια τέτοια γενεαλογία σε μια κρίσιμη ιστορική περίοδο ανάδυσης νέων κυριαρχούμενων ταξικών δυνάμεων, που η σύγκρουση τους με την κυρίαρχη τάξη θα παίξει από εδώ  και μπρός καθοριστικό ρόλο στην πορεία της νεοελληνικής αστικής κοινωνίας» , αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου ο Σάββας Μιχαήλ.