Πέντε κηδείες σήμερα Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021στον νομό Λάρισας

1.Δημήτριος (Τάκης) Νικούδης ετών 68

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Ιωνία (Νίτσα) Ζτιάβα ετών 78

Ώρα 13:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας

3.Βασίλειος Λάνταβος ετών 84

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Ουρανία Δίπλα ετών 87

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Μελπομένη Ζιώγα ετών 90

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας