Πέντε κηδείες σήμερα Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 στο νομό Λάρισας

1.Απόστολο Βαλιάκα ετών 42

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Εθνική οδός)

2.Αικατερίνη Ανδρεάδη ετών 50

Ώρα 3 μ.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

3. Ευδοκία Λιόντου ετών 79

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

4. Αθανάσιο Τεκέδη ετών 78

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Μάνδρας

5. Ευάγγελο Καραβασίλη ετών 80

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων