Από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας γίνονται γνωστές οι ημερομηνίες της εφημερίας του για τον μήνα Δεκέμβριο, που είναι οι εξής: 

2/12, 04/12, 6/12, 8/12, 10/12, 12/12, 14/12, 16/12, 18/12, 20/12, 22/12, 24/12, 26/12, 28/12, 30/12.