Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της μαθηματικής κοινότητας του Νομού Λάρισας συγκέντρωσε η επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε από το παράρτημα Λάρισας  της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στο Χατζηγιάννειο με θέμα: «Σύγχρονες και καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις : Από την επιστημονική θεώρηση στη διδακτική πράξη».

Διακεκριμένοι ομιλητές , με σημαντικό επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο, όπως  ο καθηγητής του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μιχάλης Λάμπρου και οι σχολικοί  σύμβουλοι Μαθηματικών κ.κ. Στέφανος Κεισογλου και Αθ. Τσώνης, ανέπτυξαν εμπεριστατωμένα θέματα της μαθηματικής επιστήμης που παράγουν ενδιαφέρουσες διδακτικές προσεγγίσεις και αποδεικνύουν την πολύπλευρη και ουσιαστική συνεισφορά των Μαθηματικών στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

Η ημερίδα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των καθηγητών μαθηματικών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που συμμετείχαν, ενώ όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΕΜΕ Λάρισας κ. Ανδρέας Μαργαρίτης στην αρχή της εκδήλωσης, οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και το 2017 με τη διοργάνωση επιμορφωτικών και διαδραστικών «εργαστηρίων μαθηματικής σκέψης» πάνω σε στοχευμένα θέματα που απασχολούν στη σημερινή εποχή όσους διδάσκουν Μαθηματικά στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκδηλώσεις οι οποίες θα κορυφωθούν το 2018, έτος κατά το οποίο  η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία θα συμπληρώσει 100 χρόνια γόνιμης παρουσίας και ουσιαστικής συνεισφοράς στην ανάπτυξη του μαθηματικού πνεύματος και της κριτικής σκέψης.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν και απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γ.Λαδόπουλος, εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων που υποστήριξε και υλικά την εκδήλωση η δημοτική σύμβουλος κ. Δέσποινα Αράπκουλε και εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ο υπεύθυνος παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών θεμάτων κ. Χρήστος Ντάμπλιας.