Μετά την επιτυχία του πρώτου κύκλου του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος  που υλοποίησε το τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης  Ενηλίκων  (Ε.Ε.Ε.Ε.Ε).Σ’ αυτόν τον δεύτερο κύκλο συμμετείχαν  27  εργαζόμενοι του Δήμου με στόχο την εξοικείωση τους με τις βασικές αρχές, τους σκοπούς και τη μεθοδολογία της Διά Βίου Μάθησης, που αποτελεί βασικό εργαλείο και στοιχείο της φιλοσοφίας των παρεμβάσεων του  Δήμου Λαρισαίων. Η δράση εντάσσεται στο καινοτόμο πρόγραμμα  «Λάρισα η πόλη που μαθαίνει» για το οποίο η  UNESCO, περιέλαβε την πόλη μας στις 16 πόλεις παγκοσμίως, που απονέμεται το βραβείο  2017 του παγκόσμιου Δικτύου των ‘Learning Cities’  για την εξαιρετική πρόοδο στην προώθηση της  Διά Βίου Μάθησης στις τοπικές κοινωνίες σε τομείς όπως ο Πολιτισμός, η Κοινωνική Πολιτική και η Εκπαίδευση.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 124 ώρες και ο χώρος υλοποίησης ήταν το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στην οδό Αιόλου, από τις οποίες οι 24 ώρες πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερες εξάωρες συναντήσεις δια ζώσης και οι 100 από απόσταση μέσω δικτυακού περιβάλλοντος πλατφόρμας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης, ώστε να μπορούν να διδάσκουν σε ανάλογα προγράμματα ενηλίκων. Να σημειωθεί ότι στον 1ο κύκλο παρακολούθησαν το πρόγραμμα 18 εργαζόμενοι από διάφορες Διευθύνσεις  του Δήμου Λαρισαίων.
 Συντονιστής του προγράμματος ήταν ο κ. Αποστόλης Μπάρλος, μέλος της Ε.Ε.Ε.Ε., πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας και Διευθυντής του 1ου ΣΔΕ Λάρισας επί σειρά ετών.