Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. εδώ και πολλά χρόνια είναι ένας από τους φορείς λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων της χώρας, με ρόλο που αφορά στην δειγματοληψία των επιφανειακών νερών των ποταμών και λιμνών του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας.
Για τον λόγο αυτό έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτηθεί για την πράξη με τίτλο «Δειγματοληψίες Επιφανειακών Νερών και Προμήθεια εξοπλισμού για την Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδάτων του Υ.Δ. Θεσσαλίας» συνολικής δημόσιας δαπάνης 181.725,72 ευρώ που την υλοποιεί η Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
Η δαπάνη αφορά ενέργειες σχετικές με τον εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των δειγματοληψιών καθώς και τις δειγματοληψίες υδάτων ποταμών και λιμνών του Υ.Δ. Θεσσαλίας.
Ο εξοπλισμός αναφέρεται στην μετακίνηση, στη λήψη δειγμάτων, στην αποθήκευση και συντήρησή τους και τέλος στην αποστολή αυτών στο Γενικό Χημείο του Κράτους που είναι ο φορέας για τη διενέργεια των αναλύσεων.
Για την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων για την ομαλή διεξαγωγή της πράξης στο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, 2018-2023 και ειδικότερα αυτής των μετακινήσεων υλοποιήθηκε πρόσφατα με διαγωνιστική διαδικασία η προμήθεια κατάλληλου οχήματος FORD RANGER 2200 cc 4x4 τύπου pick up για την ασφαλή  διεξαγωγή των δειγματοληψιών.
Επίσης πρόσφατα έγινε διαγωνισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την συγκεκριμένη πράξη.
Με την υλοποίηση της πράξης αυτής η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με τα διαπιστευμένα εργαστήρια της συμβάλλει αποτελεσματικά στην προσπάθεια της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την βελτίωση της ποιότητας και επάρκειας των υδατικών πόρων της χώρας