Μια σειρά διευκρινήσεων για την πορεία της κτηματογράφησης σε περιοχές του νομού Λάρισας δίνει σε ανακοίνωσή του το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ.

Όπως σημειώνει στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί περιοχές της Αγιάς, του Κιλελέρ, της Λάρισας και των Φαρσάλων και αναμένεται πλέον η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων.
Αναλυτικά στην ανακοίνωση σημειώνονται τα εξής:
-    Σύμφωνα με απόφαση του «Ελληνικού Κτηματολογίου» οι περιοχές Αγιάς – Κιλελέρ – Λάρισας – Φαρσάλων, έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κτηματογράφησης και αναμένεται η έναρξη υποβολής δηλώσεων.
-    Η ημερομηνία για την έναρξη των δηλώσεων δεν έχει καθορισθεί ακόμα.
-    Η ορθή υποβολή των τεχνικών στοιχείων της αίτησης κτηματογράφησης, (οικόπεδα, κατοικίες, κτίσματα) κατοχυρώνει την ιδιοκτησία τους, μειώνει το ενδεχόμενο να πέσουν σε σφάλματα και λάθη, που συνεπάγονται υψηλό κόστος, κόπο και χρόνο.
-    Πρέπει οι πολίτες να απευθύνονται στους αρμόδιους, κατά περίπτωση, Διπλωματούχους Μηχανικούς για την επικαιροποιημένη και πραγματική αποτύπωση των ιδιοκτησιών, ώστε υπεύθυνα και με ορθό τρόπο να γίνει η δήλωση των περιουσιών τους.
-     Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τα πραγματικά μεγέθη των ιδιοκτησιών τους και αυτό οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί το διασφαλίζουν με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο.