Την πρόσληψη προσωπικού (20 άτομα) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Αθλητισμού Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το δ.σ. του δήμου Λαρισαίων.
Το προσωπικό που απαιτείται είναι παιδαγωγοί των κάτωθι ειδικοτήτων :
Νηπιαγωγοί πέντε (5) άτομα
Δάσκαλοι τέσσερα (4) άτομα
Φιλόλογοι τρία (3) άτομα
Γυμναστές τέσσερα άτομα (4)
Θεατρολόγοι δύο άτομα (2)
Μουσικοί δύο άτομα (2).

paidis.com