Την πρόσληψη 45 υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Λαρισαίων.
Προσλαμβάνονται απόφοιτοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ -με κριτήρια ΑΣΕΠ- για απασχόλησης διάρκειας εννέα μηνών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου, έως τις 3 Σεπτεμβρίου.

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ