Προσλήψεις με την εποπτεία του ΑΣΕΠ, 1.125 συμβασιούχων σε Δήμους ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών την ίδια ημέρα που εξέδωσε την εγκύκλιο για το προεκλογικό «πάγωμα».
Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις και σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα αφορούν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού ενώ θα υλοποιηθούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Οι προκηρύξεις κρίθηκαν ανάγκες για την ενίσχυση  των φορέων σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και θα είναι διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες ενώ λήφθηκαν υπόψην βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2019 και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2020.

Σύμφωνα με την κατανομή στο Δήμο Λαρισαίων θα καλυφθούν συνολικά 100 θέσεις συμβασιούχων.

Δείτε τις θέσεις σττους δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας: