Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η σύναψη 968 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση)  σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής των θέσεων στο Δήμο Λαρισαίων ανέρχονται συνολικά σε 50 και αφορούν το Δημοτικό Ωδείο.

Συνολικά στους δήμους της Θεσσαλίας εγκρίθηκαν 115 θέσεις.

Δείτε την κατανομή: