Στην πρόσληψη 63 διοικητών υπαλλήλων (με συμβάσεις εργασίας μέχρι 8 μήνες) προχωρά η ΔΕΗ.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες των Καταστημάτων Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας και σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.
Στο Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας θα καλυφθούν δύο (2) θέσεις ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) και μία (1) θέση ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).
Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.