Ο δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30/06/2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr