Στην πρόσληψη μηχανικού προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο Urban water-energy cycle: from its source to its end-users and back to the environment και ακρωνύμιο WATenERgy CYCLE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Balkan‐Mediterranean 2014‐2020 στο οποίο η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

aftodioikisi.gr