Στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας τονίζοντας προς τα μέλη του ότι από την 1η Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η επιβολή προστίμων.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

"Σύμφωνα με τον νέο αντικαπνιστικό Νόμο 4633 Τεύχος A’ 161/16.10.2019, Άρθρο 16 σχετικά με την απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού, απαγορεύεται πλέον πλήρως το κάπνισμα και σε όλους τους ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, ήτοι και σε όλες τις επιχειρήσεις-καταστήματά μας.

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθμού), η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους, καθώς και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων, δηλαδή και στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Οι έλεγχοι και η επιβολή των προστίμων θα ξεκινήσουν από 1η Δεκεμβρίου 2019 και για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε και θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, καθώς οι καιροί δεν είναι για πληρωμές άσκοπων προστίμων".