Σε ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για τον θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου Σωτήρη Κολλάτου αναφέρονται τα εξής: 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 18η Μαΐου 2020, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Σωτηρίου Κολλάτου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λαρισαίων

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.    Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

2.    Να δημοσιευθεί το παρόν.