Σημάδια... ζωής, ύστερα από μία μακρά περίοδο κάμψης, δείχνει η αγορά στέγης στη Λάρισα, όπως και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας.
Οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν άνοδο, της τάξης του 1,2%, για το γ’ τρίμηνο του 2018 όπως προκύπτει από τα αναθεωρημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι τιμές των διαμερισμάτων ανά την επικράτεια ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 2,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών ήταν 2,9% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών και 2,2% για τα «παλαιά»,  δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.
Υπενθυμίζεται ότι το 2017 είχαμε πτώση των τιμών κατά 1,0% στην Αθήνα, κατά 1,4% στη Θεσσαλονίκη και κατά 1,1% σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.