Το πρόβλημα που έχει προκύψει στις μεταβιβάσεις ακινήτων εξαιτίας της αδυναμίας έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, αναδεικνύει η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου.

Η κα Μπίζιου, νομικός και η ίδια, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του συμβολαιογραφικού συλλόγου του Εφετείου Λάρισας κ. Γιάννη Κόνσουλα, και συζήτησαν διεξοδικά για το ζήτημα και τις παρενέργειες που προκαλεί στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στον κλάδο των ακινήτων γενικότερα, η αρρυθμία αυτή στην ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η κα Μπίζιου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ενημερώθηκα αρμοδίως - και ευχαριστώ θερμά τον κ. Κόνσουλα γι’ αυτό- πως έχει προκύψει ένα σημαντικό πρόβλημα, στις μεταβιβάσεις ακινήτωνκι αυτό γιατί ενώ το υπουργείο Εργασίας ζητάει να προσαρτάται υποχρεωτικά στις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ακινήτων ασφαλιστική ενημερότητα, την ίδια στιγμή είναι αδύνατο να εκδοθεί αυτή για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΤΑΣ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ κλπ, επειδή η έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης είναι εφικτή μόνο για όσους υπήχθησαν στην ασφάλιση μετά την 1-1-2017.

Είναι προφανές πως για να ικανοποιηθούν οι διατάξεις της κρίσιμης υπουργικής απόφασης πρέπει πρώτα να είναι απόλυτα λειτουργικές οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Ως εκ τούτου θα πρέπει απαραιτήτως να δοθεί μια μικρή αναστολή στην εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας έως ότου διευθετηθεί η δυσλειτουργία αυτή».