Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πέρασε επίσημα η υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του οδικού άξονα Λάρισα-Φάρσαλα.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υποδομών σε συνέχεια της “αποκέντρωσης των έργων” και μετά τον άξονα Ιωάννινα-Κακαβιά που πέρασε στην Περιφέρεια Ηπείρου, το ίδιο έπραξε με τον Θεσσαλικό άξονα.

Η απόφαση λήφθηκε στις 8 Ιουλίου και όπως αναφέρεται στην απόφαση ήδη από τις 10 Ιανουαρίου η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ζήτησε από τον Γεν. Δ/ντή Συγκ/κών Υποδομών μεταξύ άλλων την εκχώρηση αρμοδιότητας για την διαχείριση και διοίκηση της υπόψη συμβασιοποιημένης μελέτης στο οικονομικό συμβατικό αντικείμενο αυτής στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την οποία αρμοδιότητα Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκούν αντίστοιχα η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών και το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού αυτής,του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.

Το έργο του υπόψη οδικού άξονα έχει οριστεί ως Εθνικού Επιπέδου και δεν ανήκει στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο και είναι δυνατή η εκχώρηση της αρμοδιότητας. Η χρηματοδότηση της μελέτης θα εξακολουθεί να βαρύνει τις πιστώσεις του υπουργείου Υποδομών.

Την παραχώρηση του έργου είχε υποσχεθεί από το βήμα αναπτυξιακού συνεδρίου στη Λάρισα στις αρχές του χρόνου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και όντως μέσα σε έξι μήνες η ευθύνη υλοποίησης άλλαξε χέρια.

Δημοπράτηση ωρίμανσης του έργου

Ταυτόχρονα τον Ιούνιο από την Περιφέρεια δημοπρατήθηκε η ολοκλήρωση της μελέτης του άξονα Λάρισα-Φάρσαλα, προϋπολογισμού 1.468.209 ευρώ που αφορά το τμήμα από την παράκαμψη Νίκαιας στο ύψος των Νέων Καρυών μέχρι τα Φάρσαλα.

Με την ολοκλήρωσή της αναμένεται να δώσει στην Περιφέρεια την πλήρη εικόνα των παρεμβάσεων που απαιτούνται στον οδικό άξονα Λάρισα-Φάρσαλα, με τη δημιουργία παράπλευρου δικτύου κυκλοφορίας, κυκλικών κόμβων και άλλων συμπληρωματικών έργων.

Ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κατασκευής δυο κυκλικών κόμβων σε Φάρσαλα και Λάρισα, ενώ δημοπρατείται μελέτη ύψους 350.000 για το τμήμα από τον ισόπεδο κόμβο της νότιας παράκαμψης Λάρισας (κατάστημα Βιοκαρπέτ) έως την αρχή της παράκαμψης της Νίκαιας, με την οποία ολοκληρώνεται η μελέτη που έχει αφετηρία την παράκαμψη Νίκαιας και τέλος τον υφιστάμενο κόμβο συμβολής της με την παράκαμψη Φαρσάλων.

Πριν από λίγες μέρες, στις 3 Ιουλίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε στην κυκλοφορία ένα τμήμα του άξονα Λάρισας-Φαρσάλων μήκους 5,5χλμ από το ύψος των Χαλκιάδων μέχρι και την διασταύρωση της οδού με την παλιά σιδηροδρομική γραμμή.

Το έργο αφορούσε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε συνολικό μήκος 5,5 χιλιομέτρων, με νέα ασφαλτόστρωση, διαγράμμιση, καθαρισμό ερεισμάτων, έργα απορροής ομβρίων και κατακόρυφη σήμανση.

ypodomes.com