Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ληφθεί η απόφαση για τον χώρο και την ώρα διεξαγωγής του απολογισμού.