Ο Γιώργος Λαμπρούλης υπ. βουλευτής Λάρισας του ΚΚΕ στις 10πμ θα ψηφίσει στο 2ο Λύκειο (Ηρώων Πολυτεχνείου 189) στο 339ο εκλογικό τμήμα.