Επιτροπή με τίτλο “Η Πόλη που Μαθαίνει“ συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους αναφορικά με δράσεις δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης και να στηρίξουν το όλο εγχείρημα, μέσα από μια θεσμοθετημένη πλέον συλλογική διαδικασία, στο πλαίσιο μιας επιτροπής για την προώθηση της δράσης «Η Πόλη που Μαθαίνει».
Η «Πόλη που Μαθαίνει» είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα στο βαθμό που η τοπική κοινωνία και οι φορείς της συνεργάζονται, βρίσκουν τρόπους επικοινωνίας, διαμορφώνουν κοινές προοπτικές για το μέλλον, για να στηρίξουν μια κοινωνία που βρίσκεται σε κρίση.
Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής ακολουθεί τη διάρκεια της θητείας του δημοτικού συμβουλίου. Στόχος της επιτροπής είναι να συμμετέχει κάθε πολιτιστικός, εκπαιδευτικός και κοινωνικός φορέας που το επιθυμεί και οι σκοποί του να συνάδουν με τους σκοπούς της επιτροπής.
Για την εύρυθμη λειτουργία της επιτροπής, θα υπάρχει ολιγομελές «Συντονιστικό όργανο της επιτροπής», στο οποίο θα συμμετέχουν και πέντε (5) εκπρόσωποι φορέων, που θα οριστούν από τη συνάντηση των φορέων.
Η Ολομέλεια της επιτροπής θα συνεδριάζει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου δημόσια δύο (2) φορές το χρόνο, ενώ το συντονιστικό όργανο της επιτροπής μία (1) φορά κάθε μήνα.
Στην πρώτη συνάντηση θα υπάρχει συγκεκριμένη θεματολογία αναφορικά με:
Α) διευκρινήσεις για τη λειτουργία της επιτροπής,
Β) ανάδειξη των μελών της συντονιστικής επιτροπής,
Γ) ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος,
Δ) προγραμματισμός δράσεων για το ακόλουθο διάστημα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο όλο εγχείρημα να  επικοινωνήσουν με το Δήμο Λαρισαίων υπόψη κας Βάγιας Νάτσιου τηλ. 2410680205 ορίζοντας έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή τους έως την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου.