Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών και τους βουλευτές Λάρισας απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κύριος Δημήτρης Αδάμ σχετικά με την διαδικασία συμψηφισμού οφειλών των επιχειρήσεων. Στην επιστολή αναφέρεται :

“Σύμφωνα με την παράγραφο 4 της ΠΟΛ 1022/24-01-2012 «Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός επί βεβαιωμένων οφειλών στο Δημόσιο» και τις κείμενες διατάξεις στις οποίες αυτή αναφέρεται, σε συμψηφισμό εντάσσεται και απαίτηση βεβαιωμένη ακόμη και αν αυτή δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Επομένως συμψηφίζονται χωρίς δήλωση του οφειλέτη όχι μόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, τα χρέη που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, αλλά και όλα τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

Τη στιγμή που το ίδιο το κράτος δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό τμηματικά και σε ορισμένες ημερομηνίες (όπως για παράδειγμα για την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ), το ανωτέρω μέτρο είναι άδικο και δημιουργεί ασφυκτικό κλίμα στις οικονομικές συναλλαγές, μην επιτρέποντας στις επιχειρήσεις – ακόμα και σ΄ αυτές που δεν οφείλουν στο Δημόσιο – να οργανώσουν τις οικονομικές τους ενέργειες (πληρωμή προμηθευτών κλπ).

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να αφαιρεθεί από τις κείμενες διατάξεις το σημείο που αναφέρεται στον συμψηφισμό των μη ληξιπρόθε-σμων οφειλών και να πραγματοποιείται μόνο κατόπιν δήλωσης του φορολογούμενου.

Με την πεποίθηση πως το αίτημα είναι δίκαιο, αναμένουμε τις ενέργειές σας.”