Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας θα συνεδριάσει έκτακτα σήμερα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των επιμέρους μελετών για την υλοποίηση της Πράξης «Υποδομές για τη βέλτιστη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ελασσόνας». 

2. Έγκριση υποβολής της Πράξης «Υποδομές για τη βέλτιστη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ελασσόνας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.