Συνεχίζεται η αποκομιδή των απορριμμάτων στην πόλη της Λάρισας. Η αποκομιδή ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου και συνεχίζεται.