Με αφορμή τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες στην πόλη και στα χωριά του Δήμου Λαρισαίων, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ενημερώνει τους καταναλωτές της για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων που πρέπει να ληφθούν:
1)    Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις (σωληνώσεις, υδρόμετρα κλπ) πρέπει να είναι μονωμένες και να μην είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες.
2)    Η απλούστερη ενδεικνυόμενη προστασία των υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι να παραμένει κάποια βρύση ανοιχτή με ελάχιστη ροή.
3)    Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση σε εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (υδρόμετρα κλπ) και ιδιαίτερα η θέρμανση αυτών με οποιοδήποτε μέσον.
4)    Τα τηλέφωνα αναγγελίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.: 2410-687210, 2410-687220.