Μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» θα υλοποιηθούν 459 έργα σε δήμους όλης της χώρας.

Πρόκειται για «μεταφορά» από το πρόγραμμα «Φιλόδημος».

Η υπουργική απόφαση, μετά την έκδοσή της, εστάλη εγγράφως από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε όλους τους δικαιούχους των έργων ανά την Ελλάδα (Δήμους, ΔΕΥΑ κλπ). 

Με τα έγγραφα του ΤΠΔ, ζητείται να ληφθεί απόφαση του αρμόδιου οργάνου εκάστου Δήμου, ΔΕΥΑ κλπ, με την οποία απόφαση να δοθεί συναίνεση για τη μεταφορά του/των έργου/έργων του, από το “Φιλόδημος Ι” στο “Τρίτσης”, επιπλέον να οριστεί και να εξουσιοδοτηθεί νόμιμος εκπρόσωπος κάθε Δήμου που θα υπογράψει τα απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων κλπ).  

Αναλυτικά τα 20 έργα στους δήμους της Λάρισας

- Κατασκευή συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων υδάτων συνοικιών Αγ. Θωμά -Φλιππούπολης (Βόρειο τμήμα) Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 800.000,00 €

- Συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων για την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών του Δήμου Τυρνάβου Δ.Ε.Υ.Α ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2.500.000,00 €

- Προσθήκη Αιθουσών Διδασκαλίας για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού σχολείου Μακρυχωρίου ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 1.600.000,00 €

- Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 1.738.480,00 €

- Αγροτική οδοποιϊα ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 868.000,00 €

- Κατασκευή αγροτικής οδοποιϊας στην ΤΚ Πουρναρίου ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 868.000,00 €

- Κατασκευή-βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου Δήμου Κιλελέρ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 868.000,00 €

-Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Αγιάς ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 868.000,00 €

- Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 868.000,00 €

- Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Τυρνάβου ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 700.000,00 €

- Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τυρνάβου  και κατασκευή Φ/Β πάρκου στο Δήμο Τυρνάβου Δ.Ε.Υ.Α ΤΥΡΝΑΒΟΥ 3.850.000,00 €

- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ στην Δ.Κ. Γόννων του Δήμου Τεμπών Δ.Ε.Υ.Α ΤΕΜΠΩΝ 4.763.862,07 €

- Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ Κοιλάδας και αναβάθμιση ΗΜ εξοπλισμού ΕΕΛ Λάρισας Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 3.266.949,00 €

- Δίκτυα αποχέτευσης Τ.Κ. Ομολίου Δ.Ε.Υ.Α ΑΓΙΑΣ 2.803.610,46 €

- Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Ελασσόνας Δ.Ε.Υ.Α ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 3.000.000,00 €

- Επέκταση-αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τυρνάβου Δ.Ε.Υ.Α ΤΥΡΝΑΒΟΥ 3.000.000,00 €

- Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών - ενίσχυση διατομών στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης της  Λάρισας Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 3.000.000,00 €

- Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς Δ.Ε.Υ.Α ΑΓΙΑΣ 2.287.096,77 €

- Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης Δήμου Κιλελέρ Δ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΕΛΕΡ 2.997.805,48 €

- Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τεμπών Δ.Ε.Υ.Α ΤΕΜΠΩΝ 3.000.000,00 €

Με πληροφορίες από airetos.gr