Εκλογές πραγματοποιήθηκαν σήμερα για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο Σωματείο Εργαζόμενων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Αναλυτικά:
Ψηφίσαντες : 427
Λευκά:14
Άκυρα:18
Έγκυρα:395
Έλαβαν :
-Ανεξάρτητη Κίνηση  Εργαζομένων: 220 και 4 έδρες
Εκλέγονται : Χύτα Ευθυμία, Μπιτούλας Χρήστος, Γρηγοριάδης Γρηγόριος, Καρκατσέλας Νικόλαος
-Ανανεωτική  Ενωτική  Κίνηση: 88 και 2 έδρες
Εκλέγονται : Λαγοδόντης Απόστολος, Τάνας Σπυρίδων
-Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων:50 και 1 έδρα
Εκλέγεται:  Τσούτσα Στέλλα
-Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών (ΠΑΜΕ) :38 και καμία έδρα.