Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Ν. Λάρισας καθώς και Αντιπροσώπων του στην ΓΣΕΕ.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή
Ψήφισαν 114 αντιπρόσωποι, έγκυρα 114. Έλαβαν:
Ταξική Αγωνιστική Ενότητα – 102 ψήφους, 89,48%, 17 έδρες στο Δ.Σ και 3 στην Ε.Ε.
ΠΑΣΚΕ – 7 ψήφους, 6,14%, 1 έδρα στο Δ.Σ
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση – 3 ψήφους, 2,63%, 1 έδρα στο Δ.Σ
Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων – 2 ψήφους, 1,75%, καμία έδρα.
Για Αντιπροσώπους στην ΓΣΕΕ
Ψήφισαν 85 αντιπρόσωποι, έγκυρα 85. Έλαβαν:
Ταξική Αγωνιστική Ενότητα – 85 ψήφους, 4 αντιπροσώπους στην ΓΣΕΕ.