Από το ∆ήµο Λαρισαίων ανακοινώνονται τα ονόµατα των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στο πρόγραµµα «Κατασκήνωση στην Πόλη» ηλικίας 6-12 ετών για τρείς περιόδους κατά τους  θερινούς µήνες Ιούνιο-Ιούλιο –Αύγουστο.
Oπως σημειώνεται από την πλευρά της δημοτικής αρχής η «Κατασκήνωση στην Πόλη» είναι καινοτόµο πρόγραµµα που λειτουργεί στα πλαίσια της Πόλης  που Μαθαίνει και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά µας να γνωρίσουν την ιστορία της, να ψυχαγωγηθούν, να γνωρίσουν νέους φίλους, να περάσουν δηµιουργικά το χρόνο τους.
Μέσα σε ένα ευχάριστο και δηµιουργικό περιβάλλον, τα παιδιά περνούν ευχάριστα τη µέρα τους, µε εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις.
Είναι η τέταρτη χρονιά υλοποίησης του προγράµµατος και εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική και φιλοσοφία της Δηµοτικής Αρχής για τη στήριξη των οικογενειών της πόλης.  Για το συγκεκριµένο πρόγραµµα, φέτος υποβλήθηκαν περίπου 1.800 αιτήσεις και υποστηρίζεται από το σύνολο των δοµών του Δήµου καθώς και πάνω από 20 φορείς της πόλης.
Οι συµπολίτες µας αγκάλιασαν µε εµπιστοσύνη το συγκεκριµένο πρόγραµµα και έγινε  προσπάθεια και φέτος να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλες τις οικογένειες να συµµετέχουν τα παιδιά τους για µία τουλάχιστον περίοδο. Οι τοποθετήσεις των παιδιών έγιναν µε διαφάνεια και σεβασµό στους συµπολίτες µας και µε βάση τα οικονοµικά-κοινωνικά κριτήρια.
Η  πρώτη περίοδος ξεκινά τη Δευτέρα 25 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου µε 950 παιδιά , συνεχίζει η δεύτερη περίοδος από τις 16 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου µε 805 παιδιά και ακολουθεί η τρίτη περίοδος από 16 Αυγούστου έως 5 Σεπτεµβρίου µε 270 παιδιά.
Τα παιδιά θα παραµένουν στις δοµές από ώρα 07:30 π.µ. – 15:00 µ.µ.
Αναλυτικά για τα αποτελέσµατα µπορείτε να ενηµερωθείτε ΕΔΩ