Τέσσερις κηδείες σήμερα Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Γιαννούλα Καραμούτη ετών 79

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ομορφοχωρίου

2.Γεώργιος Καραγιάννης ετών 82

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

3.Κωνσταντίνος Μιχόπουλος ετών 88

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ποταμιάς Αγιάς

4.Σταυρούλα Τσέλα

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας