Θερινό Σχολείο με θέμα «Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων … στα χέρια μας» πραγματοποιείται σε Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 28 Ιουνίου. Το θερινό σχολείο διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Έργο UMI-Sci-Ed (Horizon2020) με συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (ΕΑΠ) και απευθύνεται σε μαθητές από 14-16 ετών.
Στο θερινό σχολείο οι μαθητές θα ασχοληθούν με διάφορα αντικείμενα Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό και θα αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους για να ενεργοποιηθούν, ερευνήσουν, ανακαλύψουν, δημιουργήσουν και αξιολογήσουν την τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων και τις τεχνολογίες UMI (Ubiquitouscomputing, Mobilecomputing, internetofthings) γενικότερα.
Οι εργασίες του θερινού σχολείου θα ξεκινήσουν τηΔευτέρα 25/06/2018 και ώρα 10:00-14:00 και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 28/06/2018 και ώρα 14:00 σε Αθήνα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα. Καθημερινά οι ώρες των εργασιών θα είναι από τις 10:00π.μ έως τις 14:00μ.μ. Η συμμετοχή στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)και μετά το πέρας θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του ΕΑΠ (σχετικός σύνδεσμος).