Εναντίον της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στρέφεται το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων με αφορμή την τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και τομεαρχών. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση δεν ελήφθη υπόψη η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων εργαζομένων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο χρόνος προϋπηρεσίας τους. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων του Γ. Ν. Λ. κατόπιν συνεδριάσεως στις 17-3-2017 καταγγέλλει την απόφαση της Διοίκησης του νοσοκομείου να τοποθετήσει αναπληρωτές προϊσταμένους  και  τομεάρχες χωρίς να λάβει υπόψη την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων εργαζομένων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και τον χρόνο προϋπηρεσίας τους δημιουργώντας πρόβλημα  αξιοκρατίας και ισονομίας στο νοσοκομείο.
Σας ενημερώνουμε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι συνάδερφοι μας κατόπιν της αξιολογήσεως κρίσεως προϊσταμένων από το υπηρεσιακό συμβούλιο τοποθετήθηκαν με προφορική εντολή σε θέση ευθύνης  ένα και πλέον χρόνο τώρα εργάζονται και προσφέρουν χωρίς να καλύπτονται από το νόμο.
Άραγε αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο πραγματοποιούνται οι κρίσεις-αξιολογήσεις ; Τύποις ;
Επέλεξαν τους αρεστούς και όχι τους άριστους με αποτέλεσμα να αδικηθούν ικανοί συνάδερφοι που έχουν προσφέρει έργο στις θέσεις αυτές τα τελευταία χρόνια. Επίσης ακόμη εκκρεμούν οι κρίσεις προϊσταμένων του Διοικητικού-Τεχνικού και του Παραϊατρικού τμήματος που επανειλημμένως σας έχουμε ενημερώσει.
Παρακαλούμε όπως αποκαταστήσετε την ισονομία και την αξιοκρατία ανάμεσα στους εργαζόμενους του νοσοκομείου».