Τρεις κηδείες σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Νικόλαος Κατσιούλας ετών 76

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάρισας

2.Κυριακούλα Ρόκκου ετών 88

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Γεώργιος Τσιτσιγιάννης ετών 88

Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας