Τρεις κηδείες σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Δημήτριος Κορώνας ετών 63

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αγιάς

2.Πολύκαρπος Κουρέλος ετών 86

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

3.Χρήστος Τζαβέλλας ετών 87

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος Ελάφου Αγιάς