Τρεις κηδείες σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Δημήτριος Αναστασίου ετών 76

Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς

2.Αναστασία Πολυμέρου ετών 78

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας

3.Σουλτάνα Λέντζα ετών 95

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας