Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίθηκαν τρεις (3) νέες θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο – Τριανταφύλειο». Κατόπιν αυτής με απόφαση της διοίκησης του Γ.Ν.Λ προκηρύχθηκαν μία (1) θέση Επιμελητή Β Χειρουργικής, μία (1) θέση επιμελητή Β Ουρολογίας και μία (1) θέση Επιμελητή Β Αιματολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας, για την Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας. Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών ξεκινά στις 22/8/2016 και λήγει 12/9/2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το ΓΝΛ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων για άλλες έξη (6) θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Συνολικά οι θέσεις μόνιμου ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού που προκηρύχθηκαν το τελευταίο δίμηνο και για δύο Νοσοκομεία της Λάρισας ανέρχονται σε είκοσι πέντε (25) και πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στην ενίσχυση με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.