112 δημοτικά και νηπιαγωγεία καταργούνται, συγχωνεύονται ή υποβιβάζονται από τη νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 2813/13.7.20).

Ειδικότερα καταργούνται 26 σχολικές μονάδες, συγχωνεύονται 33 και υποβιβάζονται άλλες 53.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2020-2021 το δημοτικό σχολείο Λυκουδίου από τετραθέσιο σε διθέσιο και το δημοτικό σχολείο Συκουρίου από 12θέσιο σε 9θέσιο.