Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων:
1.από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ , ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018,
2.καθώς και σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το σχολικό έτος 2017-2018.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από 09-05-2017 μέχρι 15-05-2017 και ώρα 15.00.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)
Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να διαβάσουν προσεκτικά την εγκύκλιο καθώς παρατηρούνται αλλαγές στον τρόπο αποστολής των δικαιολογητικών απόσπασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις εγκυκλίους των αποσπάσεων με αρ. πρωτ. 75306/E2/08-05-2017 (ΑΔΑ:900Ω4653ΠΣ-ΧΡΕ) και με αρ. πρωτ. 75305/Ε2/08-05-2017 (ΑΔΑ:ΨΟΣ74653ΠΣ-994) καθώς και στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΕΘ.
http://www.minedu.gov.gr, και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας
http://dide.lar.sch.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης (Καλλιθέας 11).