Κατά την εβδομάδα 20-27 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στο ΔΩΛ απολυτήριες εξετάσεις των ανωτέρων θεωρητικών των σπουδαστών του ΔΩΛ.

Οι εξεταστικές επιτροπές αποτελούνταν από τον διευθυντή του ΔΩΛ Απόστολο Αλεξίου, τον εκάστοτε ειδικό καθηγητή και 3 επιπλέον μέλη, καθηγητές και διακεκριμένους καλλιτέχνες σε κάθε ειδικότητα. 

Έλαβαν πτυχία και δίπλωμα οι κάτωθι σπουδαστές:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΡΓΑΝΟ/ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

Βλαχοστέργιου

Βασιλική

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ

Ευαγγελοπούλου

Ελευθερία

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ

Μπατσή

Μαρία

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ

Σταμουλάκη

Δήμητρα

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ

Χρυσικού

Σοφία

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ

Κωστής

Θεόδωρος

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ

Γούσιου

Ιωάννα

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ

Σαράτσης

Άρης

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ

ΠΤΥΧΙΟ

Χαριζάνης

Αθανάσιος

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ

ΠΤΥΧΙΟ

Δαούλα

Μαρία

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ

ΠΤΥΧΙΟ

Χώτος

Μιχαήλ

ΦΥΓΗ

ΠΤΥΧΙΟ

Χατζηδάκη

Δάφνη

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑ