Μετά τις εκλογές του Μουσικού Ομίλου Λάρισας "Τα Επτάνησα" (πρώην "Κερκυραική Χορωδία Λάρισας") που διεξήχθησαν στις 04/10/2020 με τη νέα μορφή του, η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η κάτωθι

Πρόεδρος: Δόκος Άλκης

Αντιπρόεδρος: Ντούλια Ιφιγένεια

Γραμματέας: Προβατά Μαρία

Ταμίας: Μαγρίζου Ρόζα

Έφορος Καλλιτεχν. και Δημ. Σχέσεων: Μαυρίδης Γεώργιος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Σχοινά Άννα

Λέντζα Κων/να

Βουλγαρίδης Παναγιώτης