Την περασμένη Τρίτη 20 Ιουνίου, δόθηκαν στο δημοτικό ωδείο οι εξετασεις για απόκτηση πτυχίου Βυζαντινής μουσικής και το ρεσιτάλ για πτυχίο παραδοσιακής μουσικής. Ο Ευάγγελος Κυζάκης απεφοίτησε με πτυχίο Βυζαντινής και βαθμό άριστα, ο Νικόλαος Παλαιός με πτυχίο Βυζαντινής και βαθμό λίαν καλώς και ο Απόστολος Κωσταβέλης με πτυχίο παραδοσιακού κλαρίνου και βαθμό άριστα.