Συνολικά 67.000.000 ευρώ θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2016-2017, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Από το συνολικό ποσό, 5.520.000 ευρώ θα δοθούν στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας (1.926.000), Μαγνησίας (712.000), Τρικάλων (1.199.000)και Καρδίτσας(1.683.00). Δίνοντας μια πρόσκαιρη οικονομική ανάσα στους μεταφορείς…
Τ.Π.