Στην πρόσληψη δέκα (10) καθηγητών φυσικής αγωγής για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών προχωρά ο Δήμος Τυρνάβου. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν από την Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕ.ΔΗ.Τ.) στα προγράμματα «Άθληση για Όλους», τα οποία θα υλοποιηθούν τη χρονική περίοδο 2016-2017 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης μέσα σε διάστημα 10 ημερών…
Τ.Π.