Τα φυτοφάρμακα ευθύνονται για τα νεκρά πουλιά που εντοπίστηκαν το καλοκαίρι στη λίμνη Κάρλα. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των τοξικολογικών εξετάσεων δειγμάτων άγριας ορνιθοπανίδας που διενήργησε το Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Όπως ενημερώνει ο Φορέας Διαχείρισης Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) «σύμφωνα με τα ευρήματα στο πεπτικό σύστημα διαφορετικών ειδών πτηνών ανιχνεύθηκαν υπολείμματα καρβαμιδικών εστέρων,ουσίες που σχετίζονται με την παρουσία παρασιτοκτόνων φυτοφαρμάκων ενώ δεν ανιχνεύθηκε κανενός είδους άλλη τοξική ουσία».
Ο Φορέας Διαχείρισης ζητά από τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και οι αγρότες να σκεφτούν τις ανεπανόρθωτες βλάβες από την χρήση χημικών σκευασμάτων…
Τ.Π.